Privacybeleid


Eigen-W!js, gevestigd aan Klipper 22 Wijk bijDuurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij?

Eigen-W!js voor leren en coachen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Geboortedatum
  • Woonadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel verzamelen wij deze gegevens?

Eigen-W!js verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van facturen 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Eigen-W!js verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Eigen-W!js bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van gegevens met derden

Eigen-W!js verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eigen-W!js blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.