Even voorstellen


Mijn naam is Ellen Uit den Bogaard-van Veen.

Sinds 1987 ben ik werkzaam als groepsleerkracht in het basisonderwijs en heb ik in alle bouwen veel ervaring opgedaan.  Kinderen met een speciale hulpvraag trokken al snel mijn aandacht en ik heb mij daarin kunnen specialiseren gedurende de tijd dat ik als rt-er werkzaam was. Eigen-W!js is een droom die uitkomt; ik volg mijn passie voor kinderen en hen begeleiden  in hun zoektocht naar de manier van leren die bij hen past. Mijn jarenlange onderwijservaring zet ik in wanneer bijles en rt de juiste route is. Daarnaast ben ik gecertificeerd trainer “Ik leer leren” en “Ik leer anders". Aan mij de mooie taak goed te kijken en te luisteren naar de hulpvraag van kind en ouders. En daar vervolgens de passende route bij te zoeken; de  Eigen-W!jze weg naar leren!


Om op de hoogte te blijven van  de meest recente inzichten en ontwikkelingen, volg ik regelmatig cursussen, na- en bijscholing op het gebied van remedial teaching en coaching: leren en welbevinden horen bij elkaar en zullen elkaar in de ondersteuning veelal overlappen.

Tevens heb ik mij aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers waar regelmatig trainingen en bijeenkomsten worden georganiseerd en waar expertise wordt uitgewisseld.