Bijles

Vakken

 • rekenen
 • begrijpend lezen; niet als vak maar als vaardigheid. Een vaardigheid die nodig is bij het begrijpen en dan pas kunnen onthouden/ toepassen van een tekst

Niveau

 • basisschool
 • bb en kb
 • tl
 • havo
 • vwo

Rekenen

Het rekenen begint al in groep 1 en 2 waar tellen en begrippen zoals meer, minder, groot en klein worden geleerd. In groep 3 komen de + en – sommen erbij die de basis leggen voor het rekenen met grotere getallen, vermenigvuldigen, delen en alle andere bewerkingen. Als deze basis niet solide is, dan is het soms nodig om daarnaar terug te gaan. In samenwerking met school zal ik eerst uitzoeken wat de rekenvaardigheid van je kind is; wat gaat er wel goed en waar gaat het nog mis. 

 

Het leren, automatiseren en memoriseren van de tafels en de plus-en min sommen tot 20 is voor veel kinderen lastig. En juist deze vaardigheden heb je nodig voor het rekenen. Naast inzicht krijgen gaan we 'meters maken'. Zoals je traint om steeds beter te worden in voetbal, gaan we ook deze basis sommen trainen. Dit doen we o.a. met Rekensprint.

 

Redactiesommen ofwel verhaalsommen vormen een apart probleem. De juiste som uit het verhaaltje halen is een hele uitdaging. En juist dit soort sommen komen veelvuldig terug in de toetsen van bijvoorbeeld Cito. Manieren om rekenvaardigheden en verhaalsommen te gaan begrijpen, is het spelen van spelletjes en handelend bezig te zijn; bewegend leren, knippen, tekenen of pannenkoeken bakken

Begrijpend lezen

Op de basisschool wordt begrijpend lezen als apart vak aangeboden. Hierbij leer je hoe je een tekst doorziet door onder andere te letten op kopjes, plaatjes, signaal- en verwijswoorden. Ook bij wereld oriënterende vakken is begrijpen wat je leest een onmisbare vaardigheid. Als een kind dus moeite heeft met bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis, dan is de kans groot dat problemen met begrijpend lezen hieraan ten grondslag liggen. 

 

In samenspraak met school en jouw kind maken we een plan van aanpak. We gaan aan de slag met spelletjes, bewegend leren en desgewenst het pakket Alle Teksten de Baas. 

 

Ervaring leert dat voor jouw tiener op het voortgezet onderwijs  de vaardigheid begrijpend lezen belangrijk is.  Herken je dit: "Ik heb een onvoldoende! Hoe kan dat nou? Ik heb het drie keer doorgelezen!" 

Investering

De bijlessen vinden 1 op 1 plaats en kosten €35. 

Inbegrepen zijn:

 • lessen van 45 minuten (basisonderwijs)
 • lessen van 60 minuten (voortgezet onderwijs)
 • materialen
 • logboekje

Meer weten?

Wil je meer weten of maak je graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek: