Algemene voorwaarden

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • je je aanmeldt voor een training, workshop of andere begeleiding via de website, mail of telefonisch 
  • jij een inschrijfformulier invult en ondertekent

Annulering

  • Een afspraak kan tot 48 uur van te voren via de mail geannuleerd worden. Indien je korter van te voren afzegt, wordt het uur in rekening gebracht.
  • Deelname aan (groeps)trainingen kunnen tot 5 dagen van te voren afgezegd worden. Annuleer je korter van te voren, dan betaal je het volledige bedrag en krijg je geen geld terug.

Betaling

  • Betaling ontvang ik graag 14 dagen na factuurdatum.

Vervanging

  • Als ik door ziekte of overmacht geen begeleiding/training of workshop kan geven, staat het mij vrij een vervanger te regelen of de afspraak te verplaatsen.

Aansprakelijkheid

  • Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst dan doe ik mijn best daar samen met jou zo goed mogelijk uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het materiaal dat we gebruiken tijdens trainingen, workshop en andere begeleiding mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt expliciet ook voor online diensten. 

 

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw gegevens. Lees voor meer details hierover mijn privacyverklaring.