Workshop Plannen en Uitvoeren

De workshop is een afwisseling van doen en denken. We gaan aan de slag met:

  • Waar loopt je kind vast als het gaat om het maken van een plannen of de uitvoering ervan (test)
  • Oefeningen m.b.t. de uitslag van de test
  • Het daadwerkelijk maken van een planning
  • Test m.b.t. de executieve functies. Welke functies gaan goed en welke kunnen verbeteren
  • Hoe kunnen gedachten ingezet worden om je aan je planning te houden, de kracht van de gedachte.
  • Concrete afspraken/actiepunten
Je kind

… leert hoe hij een planning maakt

… én wellicht nog veel belangrijker: hoe hij zich ook aan zijn planning houdt

… krijgt inzicht in welke vaardigheden hij nodig heeft

… krijgt een aanzet tot het leren ontwikkelen van die vaardigheden

… leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn taken en toekomst

Het maken en volgen van ene planning kan ze helpen bij het realiseren van hun doelen. Immers, wie richting heeft, komt sneller op de plaats van bestemming. Het is niet voor niets dat wij allemaal gebruik maken van navigatiesystemen om ons op de snelste manier naar onze plek van bestemming te brengen.

Aldus Tea Adema, ontwikkelaar van o.a de workshop ‘Plannen en Uitvoeren’ en de ‘Ik leer leren’ training.

Na afloop van deze workshop weet je kind precies wat hem te doen staat en hoe hij ervoor staat. Hij ontvangt bij deze workshop een uitgebreid werkboek van 20 pagina’s vol handige info, de oefeningen en heel veel extra tips om zelf aan de slag te gaan.

Praktische informatie

 De workshop bestaat uit:

  • 3 sessies van een uur
  • een werkboek
  • huiswerkopdrachten
  • een nagesprek van een half uur 

De investering voor deze workshop is €155,00.