Remedial TeachingRemedial Teaching (RT) is het helpen van kinderen met leerproblemen.  Dit is nodig wanneer er sprake is van een aanzienlijke achterstand (veelal  op het gebied van taal, rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen).

 

Ik richt me in deze ondersteuning op kinderen van 4-12 jaar. Mijn expertise ligt op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Zowel met rekenen als met begrijpend lezen is het belangrijk dat vroegtijdig problemen worden gesignaleerd. Kinderen kunnen dan veelal met een korte periode van individuele begeleiding geholpen zijn.

 

Uitgangspunt is de hulpvraag van uw kind.  Door samen met uw kind (en u) leerdoelen te maken, is en blijft uw kind betrokken bij en het leerproces. Weten waar je voor oefent zorgt voor motivatie; onmisbaar bij het leren. 


Spelenderwijs worden vaardigheden aangeboden, geoefend en geautomatiseerd. 

Rekensprint wordt ingezet als de basisvaardigheden nog geoefend moeten worden.