Remedial TeachingRemedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra individuele ondersteuning  gegeven. Dit is nodig wanneer er sprake is van een aanzienlijke achterstand (veelal  op het gebied van taal, rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen).

 

Ik richt me op de groep basisschoolleerlingen. Veelal vindt deze rt plaats in de praktijk, maar daarnaast is er ook de mogelijkheid voor thuisonderwijs voor (langdurig) zieke kinderen. De diensten van  Eigen-W!js zijn ook inzetbaar voor kinderen met PGB of rugzakje

 

Uitgangspunt is de hulpvraag van uw kind.  Door samen met uw kind (en u) leerdoelen te maken, is en blijft uw kind betrokken bij en het leerproces. Weten waar je voor oefent zorgt voor motivatie; onmisbaar bij het leren.