Huiswerkbegeleiding


Op de basisschool krijgen kinderen voor het eerst te maken met huiswerk. In het begin is het onwennig, is het even spannend en zelfs leuk. “Ik heb huiswerk” Een zin die heel gewichtig uitgesproken wordt.

 

Naarmate kinderen ouder worden en naar de middelbare school gaan, zal het huiswerk en de moeilijkheidsgraad toenemen. Het huiswerk moet routine worden en hoort erbij. Maar voor kinderen kan het erg lastig zijn om zelfstandig met schoolwerk bezig te gaan. Het goed plannen van huiswerk is regelmatig een struikelblok.

 

“Wanneer moet ik beginnen met het leren van het proefwerk?”  “Ik heb nog maar een dag….” óf “Ik snap er helemaal niets van.” Dit zijn veelgehoorde uitspraken.


 

Omdat kinderen leren moeten leren is het zinvol om te starten met huiswerkbegeleiding. Een kind/tiener leert zijn huiswerk goed in te plannen, de agenda overzichtelijk te maken en te houden en leert om de stof op een goede manier te verwerken. Dit kan onder andere door een samenvatting te maken, maar ook door een woordweb of mindmap te maken. Door teksten op een juiste manier te arceren en post-it te gebruiken wordt een tekst toegankelijker en begrijpelijker. Samen met  uw kind zoeken we naar de bij hem of haar passende werkwijze.