Wat is bijles bij Eigen-W!js?

Bijles bij Eigen-W!js bestaat uit het herhalen van de leerstof die in de klas wordt aangeboden. Echter...is een andere aanpak nodig dan zoek ik naar de bij uw kind passende route. Er wordt gebruik gemaakt van de methodes van school,van concreet materiaal, spelletjes en  evidenced-based methodes. Daarnaast kijk ik hoe uw kind leert en hoe hij/zij bijvoorbeeld een som aanpakt of een stuk tekst leest. 

 

 

 

 

Werkwijze

Kennismaken

Tijdens een eerste gesprek maken we persoonlijk kennis. Ik vind het fijn en belangrijk als uw kind hierbij ook aanwezig is. Dan merken we snel of het klikt. U als ouder èn uw kind geven aan wat de hulpvraag is en ik geef aan wat ik kan betekenen. Met toestemming worden relevante gegevens van uw kind op school aangevraagd. 

 

Individuele begeleiding

Het begeleidingstraject bestaat uit 8 sessies van 45 minuten per week. Tijdens de bijeenkomsten leert en oefent uw kind middels diverse werkvormen die aansluiten bij de behoefte van uw kind. 

 

Evaluatie

In de 8e week van het traject wordt besproken welke vorderingen uw kind gemaakt heeft. Naar aanleiding daarvan wordt besloten of de ondersteuning wordt afgesloten of dat een verlenging wenselijk is. 

 

Locatie

De begeleiding vindt plaats in de praktijk van Eigen-W!js of kan in overleg met de leerkracht ook onder schooltijd op school plaatsvinden. 

 

 

 

Rekenen

Soms lukt het een kind niet om de rekenstof uit de klas bij te benen. Hij/zij krijgt het rekenwerk niet af en kan hier onzeker van worden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Middels een diagnostisch gesprek kan ik vaststellen wat er aan de hand is. Soms ligt het aan de basis van het vlot kunnen uitrekenen van eenvoudige sommen. In dat geval oefenen we de basisvaardigheden intensief. Een kind boekt dan snel vooruitgang. 

 

Naast spelletjes als dobbelen, Pak die zak en Regenwormen wordt voor het automatiseren vaak  Rekensprint ingezet.

 

Begrijpend lezen

Eigen-W!js heeft zich onder andere gespecialiseerd in het begrijpend lezen. Mijn passie ligt op het gebied van leren leren. Daar horen leerstrategieën bij en één van de belangrijkste daarvan zijn de begrijpend leesvaardigheden; het start al in groep 4 en gaat eigenlijk eindeloos door.....je leest een tekst maar begrijp je ook wat je leest? Bij het kopje Alle teksten de baas (op deze website) wordt verteld over een traject wat uw kind kan volgen. Bijles voor begrijpend lezen kan ook; u bent altijd welkom voor gesprek.

 

Wat kost het?

 

De bijlessen vinden individueel plaats gedurende drie kwartier. 

Kosten : € 37,50