Alle teksten de baas

De training voor begrijpend lezen.

Begrijpend lezen is een vaardigheid die uw kind nodig heeft bij meerdere vakken op school. Bijvoorbeeld bij het vak rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit, waarna je de som kunt uitrekenen. 

Ook is begrijpend lezen nodig bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Als je begrijpt wat je leest, kun je de lesstof onthouden en je eigen maken. 

 

In 6 stappen.

 

In de training leert uw kind in 6 stappen hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden. Door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Daardoor begrijp je de tekst en kun je deze in eigen woorden na vertellen. Het werken met kleuren en plaatjes kan inzicht versterken. 

 

Wat leer je nog meer?

  • je woordenschat uitbreiden
  • wat signaalwoorden zijn
  • synoniemen in teksten vinden
  • omgaan met verschillende soorten vragen

Hoe leer je dat?

Dit gaat uw kind leren door teksten te lezen en oefeningen en spelletjes te doen. Daarnaast wisselen we af met bewegingen zodat alles goed onthouden wordt.

Dat wat aangeboden en geoefend is in de les, kan thuis verder geoefend worden in de map met huiswerkopdrachten. De hoeveelheid opdrachten wordt aangepast op wat uw kind aankan en nodig heeft.

 

Wat kost het?

 

Je kunt de training in een groepje of individueel volgen:

 

Groepstraject (3-4 kinderen): €260,00 Dit bedrag staat voor 6 lessen van 1,5 uur en is inclusief alle materialen.

 

Individueel traject: €360,00 Dit bedrag staat voor 8 lessen van 1 uur inclusief alle materialen

 

Extra lessen kosten €45,00 per uur.

Mist uw kind door omstandigheden een groepsles? Dan kunnen we voor €30,00 een extra afspraak maken om de les (1 op 1) in te halen.