Wat doe ik


Wanneer een kind leerproblemen ervaart kunnen er allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. De keuze van ondersteuning zal dan ook meestal na een kennismaking- en intakegesprek plaats vinden. Kennismaken is altijd van meerwaarde; ik vind het belangrijk dat "de klik" aanwezig is. Uw kind moet zich goed voelen bij de persoon die de begeleiding gaat geven; pas dan staat een kind open voor leren en ontwikkeling. Is de keuze van het te volgen traject bij u thuis nog niet gemaakt, dan zoeken we samen naar de bij uw kind passende route.