Aanbod


Wanneer een kind leerproblemen ervaart kunnen er allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. De keuze van ondersteuning zal dan ook meestal na een kennismaking- en intakegesprek plaats vinden. Er zijn verschillende routes mogelijk.